S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKETA

Aká je Vaša najobľúbenejšia rybia múčka pri výrobe boilies?

EZT 97 41% LT 94 23% Krill múčka 19% Iná 17%

SPRÁVY OD VODY
SPRÁVY OD VODY
 
 
ZAHÁJENIE SEZÓNY NA VÁCIČKE 
 
Zdravím Vás priatelia,
 
po dlhej dobe som sa dostal konečne k vode. Už som sa nevedel dočkať otvorenia sezóny na našich miestnych vodách a tak som si vybral jeden súkromný revír, a to Vácička Carp. Moja návšteva tohto jazera trvala 3 dni. Kapry boli v nerese, ale i napriek tomu sa mi podarilo zdolať 22 kúskov a jednu rybu som stratil. Počas tejto výpravy som používal produkty od firmy SQUIDBAITS. Na rozkŕmenie miesta som použil boilies Mušľa & Čierna ríbezľa. Najväčší zdolaný kapor mal 16,10 kg a zachutila mu samotná 20mm gulička Mušľa & Rak, ktorá neskutočne šľapala počas celej výpravy. Zahanbiť sa nedal ani boilies Squid, ktorý si pripísal na konto kapra s hmotnosťou 14,50 kg. V podložke si napokon zaplávali: 16,10 kg, 14,50 kg, 13,20 kg, 11,10 kg, deväť rýb medzi 10 až 11 kg a sedem rýb od 7 do 10 kg. Skúška produktov od firmy SQUIDBAITS dopadla vysoko nad moje očakávania. Touto cestou by som sa chcel poďakovať firme SQUIDBAITS za dodanie produktov v kvalite prvej triedy.
 
Za SQUIDBAITS Team Robi Loppi Kováč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽATVA V PASTOVCIACH

 

Prvá tohtoročná výprava za kaprami na produkty SQUIDBAITS dopadla nad naše očakávania. Chytali sme na štrkovisku v Pastovciach 27.4. - 1.5. 2018. Celkovo bolo za tento čas zdolaných 7 kaprov s váhou nad 10 kg.

Tu je sumár úlovkov kapra (nad 75 cm) podľa jednotlivých druhov boilies (úlovky sú zoradené podľa chronológie ich ulovenia):

1. Squid: 80, 78, 79, 82, 81, 93 cm

2. Mušľa & Rak: 90, 83 cm

3. Tuniak: 83, 93 cm

4. Frankfurtská klobása 87 cm

Najviac záberov prišlo na boilies Squid, ktoré si išlo svoju vlastnú ligu.

 

 

 

 

 

 

 CARP CUP HONT 2018

 

MO SRZ Šahy usporiada pre priaznivcov športového rybolovu I. ročník rybárskych pretekov v love kapra a amura, CARP CUP HONT 2018. Preteky sa uskutočnia na VN Vyškovce v dňoch 29.8. - 2.9. 2018.

Výťažok z preteku bude použitý na zarybnenie VN Vyškovce trofejným kaprom.

 

 

CARP CUP HONT - PRETEKÁRSKY PORIADOK

 

Počet teamov a štartovné: Súťaže sa môže zúčastniť minimálne 13 dvojčlenných teamov a maximálne 20 dvojčlenných teamov, pričom každý team môže mať jedného plnohodnotného pomocníka.

Štartovné na družstvo: 150,- €

Ceny:

1. miesto – pohár a hotovosť vo výške 800,- €
2. miesto – pohár a hotovosť vo výške 600,- €
3. miesto – pohár a hotovosť vo výške 400,- €

Víťaz sektorov A, B, C, D - vecná cena

Najťažšia ryba pretekov pohár a hotovosť vo výške 150,- €

Chytá sa systémom CHYŤ a PUSŤ.

1. Pretekársky úsek a lovné miesto:

Preteky sa budú konať na VN Vyškovce SRZ MO Šahy. Pretekársky úsek, resp. sektor, je úsek brehu minimálne 5 m od vody, kde na brehu je každý sektor označený viditeľnou značkou, na samotnej vodnej ploche ohraničený myslenou čiarou vedenou v kolmici od značky smerom na protiľahlý breh, vymedzenie lovného priestoru na vodnej ploche je určené bójami organizátora. Každý sektor má pridelené identifikačné číslo. Lovné úseky, sektory budú družstvám pridelené losovaním. Zmena vyznačenia sektoru a lovného priestoru na vodnej hladine počas pretekov nie je povolená ani v prípade uvoľnenia susedným teamom.

2. Účastníci pretekov:

Pretekov sa môže zúčastniť pretekár po zaplatení štartovného. Súťažiaci musia mať platné rybárske povolenie na daný rok. Súťažia platne zaregistrované dvojčlenné družstvá s jedným pomocníkom, ktorý je plnohodnotným členom tímu. V prípade závažných dôvodov a to zo zdravotných alebo pracovných dôvodov sa môže po dohode s organizátorom pred a počas pretekov jeden člen družstva vymeniť. Počas celej doby preteku musí byť minimálne jeden člen družstva prítomný vo svojom sektore. Zakazuje sa pomoc a akýkoľvek zásah do súťaže iných osôb, ako oprávnených, takisto ich pohyb v sektoroch vyhradených pre súťažiacich.

V prípade, že stanovište budú musieť opustiť obaja súťažiaci, sú povinní vytiahnuť všetky prúty z vody, bez ohľadu na prítomnosť pomocníka v sektore. Ak v priebehu rybárskych pretekov odstúpi jeden člen teamu zo súťaže bez náhrady, zostávajúci člen a pomocník je oprávnený pokračovať v súťaži.

3. Spôsob lovu:

Počas rybárskych pretekov môže jedno družstvo loviť na 4 udice, každá udica osadená jedným nadväzcom s jednoháčikom, pričom počet pripravených udíc na lov nie je obmedzený. Povolený je lov na ťažko a technika zig-rig. Lov na plávanú a feeder technikou je zakázaný. Pre označenie lovného miesta je možné použiť výhradne tyčovú bójku v počte 2 kusy na družstvo. Pri love je pretekár povinný mať pri sebe podberák s minimálnym rozpätím ramien 80cm, uvoľňovač háčikov a hrubšiu podložku (vaničku) na ryby, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rýb, doporučuje sa prechovávací sak na prechovávanie úlovkov v počte 4ks. Pretekár sa pohybuje vo svojom sektore a nesmie nahadzovať a vnadiť v susedných úsekoch. Dokrmovanie z brehu je možné výlučne s kobrou, prakom a pomocou zavážacej loďky.

Povolené je kŕmenie člnom, používanie člna na položenie nástrahy alebo nahadzovať z brehu podľa vlastného rozhodnutia. Na kŕmenie alebo pokladanie nástrah sú povolené aj zavážacie loďky. Člny a zavážacie loďky musia byť po zotmení viditeľne osvetlené. Zdolávanie ryby z člna je zakázané, len v určitých prípadoch, o čom rozhoduje hlavný rozhodca alebo sektorový rozhodca. Spombovanie a používanie kŕmnej rakety počas celých pretekov je prísne zakázané. Pokiaľ nie je povolené inak, loví sa v zmysle Zákona o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky v platnom znení!

4. Nástrahy a návnady:

Počas rybárskych pretekov sú povolené nástrahy výhradne boilies a pelety. Vnadenie počas pretekov len boilies a peleta a to v obmedzenom množstve 20kg, 5kg method mix alebo stick mix na jedno družstvo počas celých pretekov. Použitie method mixu a stick mixu výlučne do PVA materiálu. Lov a vnadenie živou nástrahou alebo návnadou ďalej imitáciami nástrah a použite partiklu je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!

5. Priebeh pretekov, signály:

Preteky sa začínajú po prvom zvukovom signále organizátora a po určenom čase je ukončený druhým signálom organizátora. Ryba zaseknutá po druhom signále sa nehodnotí a ihneď sa púšťa. Po druhom signále sa nehodnotí zaseknutý úlovok, pokiaľ rybu pretekár do 15 minút nemá na brehu. O sledovaní tohto limitu musí pretekár včas požiadať rozhodcu, inak sa ryba nepočíta. Organizátor môže prerušiť alebo predčasne ukončiť preteky, alebo zakázať používanie člna, ak je nebezpečná živelná udalosť, búrka, víchrica, prívalová voda a pod. Pokračovať v pretekoch sa môže pokiaľ pominú dôvody, pre ktoré boli preteky prerušené. Pokiaľ by boli preteky ukončené, v takomto prípade budú platné výsledky, ktoré družstvá dosiahli do ukončenia preteku.

6. Hodnotené úlovky a bodovanie:

Do súťaže sa započítava a hodnotí kapor nad 4kg a amúr nad 3kg, systémom 1kg = 1 BOD. Pri každej hodnotenej rybe sa započíta hmotnosť ulovenej ryby. Celkovým víťazom sa stáva team s najväčším súčtom bodov, čiže kg. Rozhodca váži a zapisuje hodnotené ryby do bodovacieho preukazu teamu, čo pretekár potvrdí so svojim podpisom. Pri vážení úlovkov musí byť prítomný jeden člen susedného teamu alebo pomocník. V každom sektore sa bude nachádzať rozhodca, ktorý bude vážiť ryby priebežne. V prípade ak rozhodca nebude vedieť odvážiť rybu ihneď, pretekár je povinný použiť prechovávací sak, 1 sak - 1 ryba. Pri rovností bodov rozhoduje vyšší počet rýb, v prípade zhody najťažšia ryba.

7. Zaobchádzanie s rybami:

V denných hodinách sektorový rozhodca váži rybu priebežne a okamžite. Pretekár predtým, ako pustí rybu späť do vody, je povinný použiť dezinfekčný prostriedok, ďalej je povinný s rybami zaobchádzať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade, že dôjde k poškodeniu ulovenej ryby, pretekár je povinný to oznámiť organizátorom. Predtým ako sa bodovaná ryba pustí späť do vody sa spraví fotodokumentácia.

8. Správanie sa účastníkov počas pretekov:

Pretekár je povinný sa v pretekárskom sektore pohybovať a správať ohľaduplne a nesmie neprimerane rušiť svoje miesto, ani miesta ostatných pretekárov. Nie je dovolené hlučné správanie, dupanie, lámanie príbrežných porastov, rozplašenie lokality počas a aj po ukončení pretekov. V priebehu súťaže je súťažiacim teamom zakázaná jazda motorovými vozidlami v oblasti vodnej nádrže. V ojedinelých a opodstatnených prípadoch môže pohyb vozidla účastníka pretekov povoliť hlavný organizátor. Každý súťažiaci team po ukončení pretekov je povinný sektor dať do pôvodného stavu, sektor upratať, odviezť odpadky so sebou. Organizátor má právo v prípade podozrenia z porušenia pravidiel pretekov skontrolovať stanovište súťažiacich teamov. V prípade porušenia pravidiel pretekov organizátor má právo vylúčiť súťažiaci team z pretekov bez náhrady štartovného. Každý účastník preteku koná na vlastnú zodpovednosť a za svoje činy nesie svoju plnú zodpovednosť. V prípade, ak účastník pretekov má počas pretekov zdravotné problémy, tak je povinný to oznámiť hlavnému organizátori pretekov. Organizátor odporúča používanie záchrannej vesty, po dobu kým pretekári používajú čln. Nepoužívanie záchrannej vesty berie na vlastnú zodpovednosť každý účastník preteku.

9. Ďalšie dôležité informácie:

Organizátor si vyhradzuje právo na fotodokumentáciu z priebehu súťaže a následne ju použiť na mediálne účely. Predsedníctvo výboru si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu pravidiel súťaže. Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov.

10. Priebeh losovania:

Losovanie prebehne v dvoch kolách:
1. kolo: Určí sa poradie podľa dátumu zaplatenia štartovného na bankový účet.
2.kolo: Samotné losovanie lovného miesta podľa poradia zaplatenia štartovného.

11. Zraz pretekárov:

Zraz pretekárov je dňa 29.08.2018 v čase od 08:00 do 10:00 hod. v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod. registrácia, losovanie lovných stanovíšť od 11:00 do 12:00 hod. následne každý team si obsadí svoje stanovište, hlavný rozhodca vykoná kontrolu bójok a v čase cca. od 14:30 hod. začiatok pretekov, ukončenie pretekov 10:00 hod. dňa 02.09.2018. Vyhodnotenie pretekov cca. 12:00 hod. dňa 02.09.2018.

Úhrada štartovného, registrácia a ďalšie informácie:

Úhrada štartovného na bankový účet, ktorého bankové číslo bude zaslané prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom SMS každému záujemcovi. Do štartovej listiny budú teamy zaregistrované až po obdržaní správy zaplatenia štartovného. Plná výška štartovného sa nevracia teamom, ktoré sa odhlásia z preteku dňom 15.07. 2018 a neskôr.

Finančný výťažok z preteku bude použitý na zarybnenie revíru VN Vyškovce s kaprom nad 70cm (5-7 kg).

OWE2MD